FAQ: basiscontract

Is er een modelovereenkomst waarmee een zelfstandige bedrijfsarts kan aantonen dat zijn basiscontract geen dienstbetrekking is?

Via onderstaande link naar de website van de Belastingdienst vindt u een modelovereenkomst die gebruikt kan worden zonder direct risico te lopen om door de belastingdienst als werkend-in-loondienst te worden beschouwd. Overigens kan de belastingdienst op basis van feiten wel anders oordelen: de NVAB kan dus geen garantie geven!

« Terug naar index