FAQ: Arbowet

Wat waren voor de bedrijfsarts de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet van juli 2017?

  • Invoering van het basis(plus)contract
  • Invoering van een expliciet recht op toegang tot de bedrijfsarts voor werknemers
  • Verplicht overleg bedrijfsarts met OR en preventiemedewerker
  • Werkplekbezoek door de bedrijfsarts
  • Recht op een second opinion bij het oordeel van de bedrijfsarts voor de werknemer
  • Verplichting voor de bedrijfsarts om een klachtenprocedure te hebben
  • Nieuwe mogelijkheid om bedrijfsartsen te bestraffen wegens het niet melden van een beroepsziekte
  • Expliciete verplichting om de bedrijfsarts te laten adviseren over preventie

Meer informatie vindt u elders op deze website via deze link.

 

« Terug naar index