Visitatiedocumenten

Reglement en Algemene Voorwaarden

Wilt u inzage in het visitatiereglement van een vorig jaar, dan kunt u dat opvragen bij visitatie@nvab-online.nl.

 

Instructie

Hieronder vindt u de beschikbare handleidingen voor visitatie. Deze omvatten zowel de inhoudelijke instructie als de technische instructie voor het digitale ondersteuningssysteem. 

Handleiding visitatie

Vragenlijsten derden

Aanvullende verbetertrajecten
In het verleden, toen het IVP nog 6 verbetertrajecten bevatte, was het mogelijk om 2 verbetertrajecten pas na de formele visitatie te formuleren. U kunt daarvoor dit document gebruiken. Na invullen kunt u het uploaden in Scorion bij 'Mijn documenten'.
Deze mogelijkheid bestaat niet meer bij Visitatie 2.0.