Intercollegiale toetsing

De NVAB heeft besloten dat de bestaande ICT-systematiek (volgens de eerder door de RGS vastgestelde beleidsregels) wordt gehandhaafd tot nader order.

Zie: Beleidskader ICT van RGS

Ook de huidige procedure (registratie in GAIA met een verklaring van de procesbegeleider van de groep) blijft voorlopig van kracht.