Deelnemen aan onderzoeken of enquêtes

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Hieronder vind je een overzicht van de nu lopende onderzoeken. Zit er iets tussen waar je een bijdrage aan wil leveren? Neem dan contact op via de contactgegevens die bij het betreffende onderzoek vermeld zijn.

Heb je zelf promotieonderzoek gedaan? Dan kun je jouw proefschrift ook ter bespreking sturen aan de redactie van TBV-online (bedrijfarts Marieke van Hoffen).

Actualiteit en juistheid van vermelding wordt gewaarborgd door de betreffende onderzoeker. De NVAB is niet betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de onderzoeken.

Ik wil graag een onderzoek plaatsen

 


Onderzoeken

GEZOCHT: Bedrijfsartsen voor eenmalige focusgroep 

Wat hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) nodig om goede begeleiding te bieden aan langdurig ziekgemelde werknemers? Dit onderzoekt de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC. Daarvoor zoeken de onderzoekers bedrijfsartsen die eenmalig willen deelnemen aan een groepsdiscussie met collega-bedrijfsartsen.

Bekijk meer informatie en meld je aan


Werkenden met RA of axSpA gezocht voor studie ‘Fysiotherapie WERKt’ 

Bij het LUMC loopt de landelijke studie ‘Fysiotherapie WERKt’. In deze studie onderzoeken ze de (kosten-)effectiviteit van een nieuwe fysiotherapiebehandeling specifiek gericht op het verbeteren van het werkvermogen, vergeleken met gebruikelijke zorg, bij mensen met reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (axSpA) en een verminderd werkvermogen.

De onderzoekers zijn op zoek naar 140 werkende mensen met RA of axSpA.

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden en we proberen om zoveel mogelijk reumatologen en bedrijfsartsen te betrekken bij het informeren van patiënten over onze studie.Onderzoeker Nienke Bakker (mailadres) informeert zowel mogelijke deelnemers als jou graag uitgebreider over de studie of de aanmeldingsprocedure.

Lees meer op www.nvr.nl of lees in een artikel over deze studie

 


Haalbaarheidsonderzoek 1,3-butadieen verlaging naar streefwaarde

De SER is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de stof 1,3-butadieen om de grenswaarde te verlagen naar het streefwaardeniveau. Bij dit onderzoek gaat het erom vast te stellen of een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m³ als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, haalbaar is en op welke termijn. De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m³ (TGG - 8u). De termijn voor reacties loopt tot 28 juli 2022. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat.

Lees meer over de haalbaarheidstoets en 1,3-butadieen op www.ser.nl


Onderzoek naar effect van eerder inzetten arbeidsdeskundige 

Uit eerder onderzoek bleek dat vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen in het WVP-proces van meerwaarde is voor werknemer en werkgever doordat het onder meer bijdraagt aan het verkorten van de verzuimduur. Toch gebeurt het in de praktijk nog beperkt. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wil nagaan of deze meerwaarde daadwerkelijk vastgesteld kan worden. Dit gebeurt onder andere met een vragenlijst voor bedrijfsartsen. Wat vind jij ervan?

Vul de vragenlijst van het AKC in


COCOS-studie: onderzoek naar effect prednisolon op herstel van reukverlies na COVID-19-infectie

Het UMCU is gestart met een onderzoek naar het mogelijke effect van prednisolon op blijvend reukverlies na COVID-19. Heb jij patiënten in jouw praktijk die met deze klacht te maken hebben? En zijn zij maximaal 12 weken geleden positief getest op COVID-19? Neem dan contact op met arts-onderzoeker drs. Emma Schepens. Meer informatie over het onderzoek vind je op www.umcutrecht.nl/cocos.


RIVM: onderzoekt hoe het MKB invulling geeft aan preventie 

Het RIVM vraagt bedrijfsartsen om te helpen bij de werving van MKB werkgevers (tot 250 medewerkers) voor een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim. Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport hebben hiermee te maken. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt hiermee in het geding.

 



Verzoek om plaatsing (alleen voor niet-commerciële activiteiten)

Heb je voor jouw organisatie of onderzoeksgroep een onderzoek dat te maken heeft met bedrijfsgezondheidszorg dat je graag op deze plek wil delen? Stuur dan een e-mail met in ieder geval de volgende informatie:

 • Heldere titel
 • Korte omschrijving en doel van het onderzoek (paar regels)
 • Looptijd / einddatum
 • Stuur een link naar een eigen webpagina,
  óf stuur een Word- én PDF-bestand mee met meer informatie, zoals:
  • Contactgegevens onderzoeker/onderzoeksinstantie
  • Hoeveel tijd kost deelname
  • Wijze en sluitingsdatum van aanmelding
  • Hoe worden deelnemers verder op de hoogte gehouden

Een compleet verzoek kunnen we mogelijk plaatsen op deze pagina. Wanneer er na plaatsing wijzigingen zijn, laat het dan direct weten zodat we dat kunnen aanpassen.