Deelnemen aan onderzoeken of enquêtes

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Hieronder vind je een overzicht van de nu lopende onderzoeken. Zit er iets tussen waar je een bijdrage aan wil leveren? Neem dan contact op via de contactgegevens die bij het betreffende onderzoek vermeld zijn.

Actualiteit en juistheid van vermelding wordt gewaarborgd door de betreffende onderzoeker. De NVAB is niet betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de onderzoeken.

Ik wil graag een onderzoek plaatsen

 


Onderzoeken

RIVM: onderzoekt hoe het MKB invulling geeft aan preventie 

Het RIVM vraagt bedrijfsartsen om te helpen bij de werving van MKB werkgevers (tot 250 medewerkers) voor een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim. Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport hebben hiermee te maken. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt hiermee in het geding.

Project 'Meer werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid' - AWVN

Het project “Meer werkgeversfocus op psychische kwetsbaarheid” van AWVN (de Algemene Werkgeversvereniging Nederland) wil door inzicht in de ondersteuningsbehoeften van werkgevers meer mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk toe leiden en ook inzetten op het behoud van werk.  Hiervoor zoekt men ervaringen van bedrijfsartsen.


Landelijke pilot Aanpassingsstoornis bij kanker

Veel (ex-)kankerpatiënten hebben naast lichamelijke ook psychische klachten. Tijdens de Pilot Aanpassingsstoornis krijgen (ex-)kankerpatiënten met psychische klachten (aanpassingsproblemen) de behandeling tijdelijk weer vergoed. Bedrijfsartsen zijn belangrijke verwijzers naar deze zorg en pilot. Heeft een van jouw patiënten aanpassingsproblemen vanwege kanker en behoefte aan psychologische hulp terwijl de acute fase van de behandeling is afgerond? Dan kun je hem of haar verwijzen naar een hiervoor geschoolde GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut of psychiater die deelneemt aan de pilot of een deelnemend Psycho-Oncologisch Centrum (POC). De pilot loopt tot 1 september 2021.


 

Verzoek om plaatsing (alleen voor niet-commerciële activiteiten)

Heb je een onderzoek dat je op deze graag wil plaatsen? Stuur dan een e-mail met in ieder geval de volgende informatie:

 • Heldere titel
 • Korte omschrijving en doel van het onderzoek (paar regels)
 • Looptijd / einddatum
 • Stuur een link naar een eigen webpagina,
  óf stuur een Word- én PDF-bestand mee met meer informatie, zoals:
  • Contactgegevens onderzoeker/onderzoeksinstantie
  • Hoeveel tijd kost deelname
  • Wijze en sluitingsdatum van aanmelding
  • Hoe worden deelnemers verder op de hoogte gehouden

Bij een compleet verzoek plaatsen we die op onze site. Wanneer er na plaatsing wijzigingen zijn, laat het dan direct weten zodat we dat kunnen aanpassen.