Deelnemen aan onderzoeken of enquêtes

Regelmatig ontvangt de NVAB verzoeken om leden uit te nodigen voor deelname aan onderzoek of het invullen van een enquête, bijvoorbeeld door aios of wetenschappelijke relaties. Hieronder vind je een overzicht van de nu lopende onderzoeken. Zit er iets tussen waar je een bijdrage aan wil leveren? Neem dan contact op via de contactgegevens die bij het betreffende onderzoek vermeld zijn.

Heb je zelf promotieonderzoek gedaan? Dan kun je jouw proefschrift ook ter bespreking sturen aan de redactie van TBV-online (bedrijfarts Marieke van Hoffen).

Actualiteit en juistheid van vermelding wordt gewaarborgd door de betreffende onderzoeker. De NVAB is niet betrokken en niet verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de onderzoeken.

Ik wil graag een onderzoek plaatsen

 


Onderzoeken

Gezocht: Bedrijfsartsen en andere (arbo)professionals die ervaring hebben met het adviseren en begeleiden van werknemers en leidinggevenden bij arbeidsconflicten

Amsterdam UMC en de NVAB doen onderzoek naar conflicten op het werk. Bedrijfsartsen kunnen gebruik maken van de STECR werkwijzer ‘Arbeidsconflicten’ en de NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’. Bij het gebruik daarvan ervaren bedrijfsartsen echter vaak moeilijkheden. Daarom willen we een toolbox maken voor die de bedrijfsarts en andere professionals kunnen gebruiken ter preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten en ter bevordering van de implementatie van de richtlijn.

Om te weten welke informatie, hulpmiddelen, trainingen of tools er precies nodig zijn, willen we graag bedrijfsartsen en andere professionals, werkgevers en werknemers interviewen in groepsinterviews.

Het eerste groepsinterview met bedrijfsartsen en (arbo)professionals is bij voldoende deelnemers op 26 september vam 15.00-17.00 uur, online via Teams.

Meer informatie en aanmelden

Wil je wel graag meedoen, maar ben je niet beschikbaar op deze datum? Vul dan alsnog het formulier in!

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op via e-mail met Soraya van Etten, junior-onderzoeker bij de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC.


Studie leefstijlgerelateerde aanpak bij arbeidsongeschikte medewerkers met post Covid syndroom 

Deze zomer gaat de studie, gefinancieerd door ZonMw, naar een leefstijlgerelateerde aanpak bij arbeidsongeschikte medewerkers met post Covid syndroom van start. De bedrijfsarts speelt in deze studie een unieke rol! Daarom is het onderzoeksteam op zoek naar bedrijfsartsen, overwegend in de regio Rotterdam en 5 ervaringsdeskundigen voor deelname aan de klankbordgroep. Meer informatie en aanmelden 


Onderzoeksproject Thuis in thuiswerken

Radboud Universiteit doet onderzoek naar de rol die thuiswerken kan spelen bij het re-intergreren van verzuimende medewerkers. Omdat we dit een heel relevant onderwerp vinden, ondersteunt de NVAB dit project en willen we graag het perspectief van de bedrijfsarts bij het onderzoek betrekken. De onderzoekers zijn daarom op zoek naar bedrijfsartsen die hun mening willen geven over de voor- en nadelen van thuiswerken tijdens re-integratie bij ziekteverzuim. Dit duurt ongeveer 2 uur en zal online georganiseerd worden. Binnen het project worden de voor- en nadelen van thuiswerken in verschillende situaties onderzocht, met als doel het ontwikkelen van een thuiswerkleidraad voor re-integratietrajecten die jou als bedrijfsarts kan helpen bij het kiezen voor en inzetten van thuiswerken.

Bekijk voor meer informatie over het project de bijgevoegde flyer en/of video. Je deelname wordt erg gewaardeerd.

Om je in te schrijven voor een focusgroep, klik hier: www.tinyurl.com/thuis-in-thuiswerken

 


GEZOCHT: Bedrijfsartsen voor eenmalige focusgroep 

Wat hebben werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) nodig om goede begeleiding te bieden aan langdurig ziekgemelde werknemers? Dit onderzoekt de afdeling Public and Occupational Health van het Amsterdam UMC. Daarvoor zoeken de onderzoekers bedrijfsartsen die eenmalig willen deelnemen aan een groepsdiscussie met collega-bedrijfsartsen.

Bekijk meer informatie en meld je aan


Werkenden met RA of axSpA gezocht voor studie ‘Fysiotherapie WERKt’ 

Bij het LUMC loopt de landelijke studie ‘Fysiotherapie WERKt’. In deze studie onderzoeken ze de (kosten-)effectiviteit van een nieuwe fysiotherapiebehandeling specifiek gericht op het verbeteren van het werkvermogen, vergeleken met gebruikelijke zorg, bij mensen met reumatoïde artritis (RA) of axiale spondyloartritis (axSpA) en een verminderd werkvermogen.

De onderzoekers zijn op zoek naar 140 werkende mensen met RA of axSpA.

Patiënten kunnen zichzelf aanmelden en we proberen om zoveel mogelijk reumatologen en bedrijfsartsen te betrekken bij het informeren van patiënten over onze studie.Onderzoeker Nienke Bakker (mailadres) informeert zowel mogelijke deelnemers als jou graag uitgebreider over de studie of de aanmeldingsprocedure.

Lees meer op www.nvr.nl of lees in een artikel over deze studie

 


Haalbaarheidsonderzoek 1,3-butadieen verlaging naar streefwaarde

De SER is gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de stof 1,3-butadieen om de grenswaarde te verlagen naar het streefwaardeniveau. Bij dit onderzoek gaat het erom vast te stellen of een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m³ als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, haalbaar is en op welke termijn. De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m³ (TGG - 8u). De termijn voor reacties loopt tot 28 juli 2022. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat.

Lees meer over de haalbaarheidstoets en 1,3-butadieen op www.ser.nl


COCOS-studie: onderzoek naar effect prednisolon op herstel van reukverlies na COVID-19-infectie

Het UMCU is gestart met een onderzoek naar het mogelijke effect van prednisolon op blijvend reukverlies na COVID-19. Heb jij patiënten in jouw praktijk die met deze klacht te maken hebben? En zijn zij maximaal 12 weken geleden positief getest op COVID-19? Neem dan contact op met arts-onderzoeker drs. Emma Schepens. Meer informatie over het onderzoek vind je op www.umcutrecht.nl/cocos.


RIVM: onderzoekt hoe het MKB invulling geeft aan preventie 

Het RIVM vraagt bedrijfsartsen om te helpen bij de werving van MKB werkgevers (tot 250 medewerkers) voor een onderzoek naar het gebruik van preventieve maatregelen in het MKB binnen de zorg-, schoonmaak-, transport- en bouwsector.

Klachten aan het bewegingsapparaat en psychische gezondheidsproblemen komen vaak voor bij werkenden in Nederland en veroorzaken een groot deel van het verzuim. Vooral de sectoren zorg, schoonmaak, bouw en transport hebben hiermee te maken. Dit veroorzaakt hoge kosten voor werkgevers en beïnvloedt de continuïteit van het werk. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt hiermee in het geding.

 Verzoek om plaatsing (alleen voor niet-commerciële activiteiten)

Heb je voor jouw organisatie of onderzoeksgroep een onderzoek dat te maken heeft met bedrijfsgezondheidszorg dat je graag op deze plek wil delen? Stuur dan een e-mail met in ieder geval de volgende informatie:

 • Heldere titel
 • Korte omschrijving en doel van het onderzoek (paar regels)
 • Looptijd / einddatum
 • Stuur een link naar een eigen webpagina,
  óf stuur een Word- én PDF-bestand mee met meer informatie, zoals:
  • Contactgegevens onderzoeker/onderzoeksinstantie
  • Hoeveel tijd kost deelname
  • Wijze en sluitingsdatum van aanmelding
  • Hoe worden deelnemers verder op de hoogte gehouden

Een compleet verzoek kunnen we mogelijk plaatsen op deze pagina. Wanneer er na plaatsing wijzigingen zijn, laat het dan direct weten zodat we dat kunnen aanpassen.