RIE-toets

In het kader van de Wet Maatwerk in Arbo-dienstverlening hebben BA&O, NVAB, NVvA en NVVK een leidraad opgesteld voor het toetsen van RIE's. Deze leidraad is primair gericht op het toetsen van RIE's in het kader van de maatwerkregeling uit de wet.
Deze leidraad is door de vier beroepsverenigingen geaccordeerd en is daarmee DE leidraad op dit gebied voor alle bij deze verenigingen aangesloten kerndeskundigen. Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat deze leidraad past binnen de kaders die door de wet gesteld zijn.

Te downloaden documenten: