NVAB-bloggers

BLOGS

Ontwikkelingen in de Franse bedrijfsgezondheidszorg- Steven Verbeek

17-11-2014 | Steven Verbeek beschrijft in zijn tweede blog de historie van de BGZ in Frankrijk, en geeft informatie over de omvang van de BGZ en de opleidingseisen voor bedrijfsartsen. >>

Procedure inschrijving Nederlandse bedrijfsarts in het Register van de 'Ordre des Médecins' - Steven Verbeek

16-11-2014 |  Steven Verbeek werkt sinds 1999 als bedrijfsarts in Frankrijk bij een gemeenschappelijke arbodienst in de Loiret (midden Frankrijk). Zijn blogs gaan over het werken als bedrijfsarts in Frankrijk. De eerste gaat over de Franse registratieprocedure. >>

NB. De blogs van Carel Hulshof tot 16-04-2014 verschenen ook op Artsennet.

Arbeidsvitaminen - Carel Hulshof

16-04-2014 |  Liedjes waarin de risico’s van werk voor de gezondheid en de kans op beroepsziekten worden bezongen zijn talrijk. Van het omgekeerde, de positieve invloed op en het belang van werk voor de gezondheid, zijn veel minder liedjes. >>


Limoenennota? - Carel Hulshof

19-09-2013 |  Voor het meedoen, vooral van de lichamelijk of geestelijk kwetsbare groepen in de samenleving, is dus wel iets meer nodig dan alleen roepen dat het moet. >>


‘Remember the dead, fight for the living'- Carel Hulshof

28-04-2013 |  Het is goed te realiseren dat bij de roep om ‘duurzame inzetbaarheid’ van mensen een goede arbeidshygiënische en arbeidsgeneeskundige begeleiding onontbeerlijk is. >>


Een (over)heitje voor een karweitje…? Carel Hulshof

01-01-2013 |  De SER pleit voor voldoende inspectiedruk en deskundigheid bij de Inspectie SZW. Geen overbodige opmerking. Daarnaast moet ook de toegankelijkheid van de bedrijfsarts weer wettelijk verankerd worden. >>


De markt, de zorg en de menselijke maat - Carel Hulshof

15-11-2012 |  De term bedrijfsgezondheidszorg lijkt nog slechts door hopeloze romantici (zoals ik) gebezigd te worden. ‘Zorg’ is voor sommigen een besmet woord geworden met associaties als ‘medicaliserend’ en ‘pampering’ . Ten onrechte! >>


EBM om twee uur ‘s nachts... - Carel Hulshof

31-08-2012 |  Wie de omvang en de inhoud van de gemiddelde mono- of multidisciplinaire richtlijn voor zich ziet, zal moeten bekennen dat dit om twee uur ’s nachts nou niet het meest toegankelijke medium is om snelle beslissingen op te baseren. >>


De fiets, de fiets en verder niets... - Carel Hulshof

16-07-2012 |  Het regent niet alleen zonnestralen in de Tour de France maar ook valpartijen. Het halve peloton rijdt in netverband rond.Maar hoe zit het eigenlijk met de arbozorg van deze professionele wielrenners? >>


Best of both worlds - Carel Hulshof

29-03-2012 |  Terwijl het tv-programma Zembla haar pijlen richt op de sjoemelende ‘verzuimpolitie’ zie ik internationaal de nadruk liggen op preventie. Waarom niet ‘the best of both worlds’ combineren? >>


Het belang van werk voor de gezondheid - Carel Hulshof

29-12-2011 |  'Decent work is a strong pro-health policy'. Toegang tot, behoud van en terugkeer naar geschikt werk is een belangrijke uitkomstmaat voor de medische behandeling en begeleiding. >>


Beroepsziekten nog lang niet de wereld uit - Carel Hulshof

24-10-2011 |  Meer aandacht voor preventie, vrije toegang tot het spreekuur van de bedrijfsarts en het aansporen van bedrijfsartsen om beroepsziekten te melden, zijn volgens Carel Hulshof hard nodig. >>


Evidence-based management, een brug te ver? - Carel Hulshof

06-09-2011 |  Managers in het bedrijfsleven zouden een voorbeeld moeten nemen aan de evidence-based medicine principes uit de geneeskunde. >>


Het glas half leeg of half vol? - Carel Hulshof

29-07-2011 |  Het onderzoek Onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts leidt tot enerzijds euforie en anderszijds tot kritische kanttekeningen. Carel Hulshof pleit voor een debat. En is er geld? >>