HR-prof en bedrijfsmaatschappelijk werker voor project alcoholpreventie op het werk

Hoe praat je op het werk over alcoholgebruik? Wat is eigenlijk normaal en wanneer wordt het problematisch? 

De NVAB neemt deel in het Samenwerkingsverband Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek uit het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) met de werkgroep Werkgevers/werknemers. Voor deze groep zoeken we een vertegenwoordiger van HR en een van bedrijfsmaatschappelijkwerk. Je denkt dan mee over leefstijlissues en de rol van de werkgever bij problematisch alcoholgebruik in het bijzonder.

Dit jaar werkt de NVAB-werkgroep Werkgevers/Werknemers verder aan materialen en informatie die werkgevers en bedrijfsartsen helpen bij vroegsignalering. Bijvoorbeeld bij het opstellen en invoeren van goed ADM-beleid, hoe je in gesprek kunt gaan en wie wanneer welke rol heeft. De nadruk ligt vanuit dit project op alcohol, maar veel is ook relevant voor ander middelengebruik. 

De werkgroep vertegenwoordigt nu diverse disciplines: bedrijfsartsen, jurist arbeidsrecht, VNO-NCW/MKB, vakbonden, wetenschappers en ervaringsdeskundigen en een ADM-adviseur. Ben jij een HR-professional of bedrijfsmaatschappelijk werker met denk- en daadkracht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Het project loopt tot eind 2021. 

Voor vragen en aanmelding voor de werkgroep kun je terecht bij Maddy Blokland, projectleider werkgroep vanuit het Trimbos Instituut of Gerard Frijstein, voorzitter NVAB-werkgroep.

Meer informatie vind je op: