Een (over)heitje voor een karweitje…?

1 januari 2013

Een paar dagen voor kerst hebben voorzitter Wiebe Draijer en kroonlid Ferdinand Grapperhaus namens de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies over het stelsel voor gezond en veilig werken aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kern van het unaniem aangenomen SER-advies is dat een goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken nodig is om te bereiken dat werkenden duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt en dat daarvoor meer aandacht voor preventie cruciaal is: 'Preventie loont, zowel voor de werkgever en de werkende als voor de samenleving als geheel.

Kerstgedachte

Een mooie (kerst)gedachte zo aan het einde van het jaar. De sociale partners spreken zich ondubbelzinnig uit voor meer preventiebeleid en voor verbetering van de bedrijfsgezondheidszorg. Het aardige van dit advies aan het kabinet is dat de werkgevers- en werknemersorganisaties niet weglopen voor hun eigen verantwoordelijkheid. Op verschillende plaatsen wordt aangegeven hoe werkgevers en werknemers zelf werk kunnen maken van preventie. Ook beroepsorganisaties van bedrijfsartsen en andere arboprofessionals worden terecht op hun verantwoordelijkheid gewezen. Voor een deel is men daarmee overigens al aan de slag.

Rol overheid

Toch wordt in het advies ook duidelijk gesteld dat de overheid hier een taak heeft. De SER acht toezicht en handhaving van bestaande wet- en regelgeving essentieel: het arbostelsel kan niet goed functioneren zonder adequaat toezicht en handhaving. In het advies wordt zorg uitgesproken over de huidige beperkte omvang van de ‘Inspectie SZW’, zoals de Arbeidsinspectie nu heet. De raad pleit voor voldoende inspectiedruk en deskundigheid bij de Inspectie SZW. Geen overbodige opmerking als je bedenkt dat we in ons land nog welgeteld één (!) medisch inspecteur hebben voor een beroepsbevolking van bijna acht miljoen mensen…. Daarnaast moet ook de toegankelijkheid van de bedrijfsarts weer wettelijk verankerd worden.

Asscher    

Als verantwoordelijk minister voor Sociale Zaken heeft Lodewijk Asscher het advies ontvangen. Hij kan aan de bak. Het is niet de gemakkelijkste portefeuille in het kabinet, lijkt me. Wel één waarbij een sociaal gezicht echt vorm kan krijgen. Laten we hopen dat hij niet voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Ik vrees dat een heitje ook nog te karig is.

Ik wens u een heel gezond en voorspoedig 2013 toe.

Carel Hulshof