Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID)

Kwaliteit is belangrijk, zeker in de zorg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers en werkgevers kunnen vertrouwen op de beste bedrijfsgeneeskundige zorg? Daarom is er de vijfjaarlijkse herregistratie, waarmee de arts ervoor zorgt dat hij/zij beschikt over actuele kennis en kunde en dit steeds onderhoudt. Nascholing, overige deskundigheidsbevordering (ODB), visitatie en intercollegiale toetsing (ICT) zijn hiervoor de middelen.

Het accrediteren van ICT voor bedrijfsartsen is sinds 2018 een taak van de NVAB. Wat verwacht de NVAB van de ICT-groepen? Welke kwaliteit willen we nastreven? En welke activiteiten kunnen we kenmerken als Overige Deskundigheidsbevordering (ODB)?

Die vragen willen we graag beantwoorden met hulp en advies uit het veld. Daarom zoeken wij nu leden voor de op te richten Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID).

Lees hier de oproep voor leden van de CID.

Heeft u belangstelling?

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij: