Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID)

Voorzitter
Iris Homeijer, bestuurslid NVAB en portefeuillehouder herregistratie
E-mail: irishomeijer@gmail.com

Secretaris
Ardi Knol, beleidsmedewerker NVAB
E-mail: a.knol@nab-online.nl

Leden
Jan Hak, bedrijfsarts, zelfstandig gevestigd (Attension)
Inge Speller, bedrijfsarts, voorheen werkzaam bij Zorg van de Zaak, voorzitter NVAB-kring Amsterdam e.o.
Bert Opheikens, bedrijfsarts, voorheen werkzaam bij Arbo Unie
Jacqueline Gerritsen, projectleider visitatie, Kwaliteitsbureau NVAB (tijdelijk toegevoegd)

Taakstelling:
De Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID) is een adviescommissie van de NVAB, ingesteld door het bestuur van de NVAB. Belangrijkste doel/functie van de CID is het monitoren van de CGS en RGS regelgeving op gebied van herregistratie. In de komende jaren zal het ontwikkelen van accreditatie-regelgeving t.b.v. één van de herregistratie-eisen, te weten de deskundigheidsbevordering van bedrijfsartsen, voorop staan. Dit valt uiteen in twee deelonderwerpen:

  • Toekomstige inrichting van de ICT
  • Toekomstige inrichting van de ODB

Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd het bestuur van de NVAB te adviseren.

De CID zoekt nog versterking. Dus heeft u interesse om hierover mee te denken/praten, Lees hier de oproep voor leden van de CID.