Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID)

Voorzitter
Iris Homeijer, bestuurslid NVAB en portefeuillehouder herregistratie
E-mail: irishomeijer@gmail.com

Secretaris
vacant

Leden
Inge Speller, bedrijfsarts niet-praktiserend, voorheen werkzaam bij Zorg van de Zaak, voorzitter NVAB-kring Amsterdam e.o.
Bert Opheikens, bedrijfsarts, voorheen werkzaam bij Arbo Unie
Nadire Dogan, zelfstandig bedrijfsarts
Michiel Meijer, bedrijfsarts Human Capital Care
René Naber, bedrijfsarts AMC
Sonja Toren, beleidsmedewerker opleiding en onderwijs, Kwaliteitsbureau NVAB

Jaarverslag 2021

Taakstelling:
De Commissie ICT en Deskundigheidsbevordering (CID) is een adviescommissie van de NVAB, ingesteld door het bestuur van de NVAB. Belangrijkste doel/functie van de CID is het monitoren van de CGS en RGS regelgeving op gebied van herregistratie. In de komende jaren zal het ontwikkelen van accreditatie-regelgeving t.b.v. één van de herregistratie-eisen, te weten de deskundigheidsbevordering van bedrijfsartsen, voorop staan. Dit valt uiteen in twee deelonderwerpen:

  • Toekomstige inrichting van de ICT
  • Toekomstige inrichting van de ODB

Zij doet dit door gevraagd en ongevraagd het bestuur van de NVAB te adviseren.

De CID zoekt nog versterking. Dus heeft u interesse om hierover mee te denken/praten, Lees hier de oproep voor leden van de CID.