Sprekers 2020

Gertjan Beens
Voorzitter NVAB
Gertjan Beens werkt ruim dertig jaar als bedrijfsarts. Hij vervulde ook jarenlang management- en directiefuncties bij verschillende arbodiensten. Hij is acht jaar lid en later voorzitter geweest van de Commissie Visitatie van de NVAB. Sinds november 2017 is hij voorzitter van het NVAB-bestuur. Dit combineert hij sinds 2020 met zijn zelfstandige bedrijfsartsenpraktijk in Enschede.
Lex Burdorf
Prof. dr. Lex Burdorf is hoofd van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC te Rotterdam. Zijn interesse ligt in onderzoek naar de wisselwerking tussen werk en gezondheid en de sociale en fysieke determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen. Met innovatieve methodologie probeert hij causale bewijskracht te ontlenen aan observationele studies. Hij is lid van de beraadsgroep van de Gezondheidsraad. Hij is editor-in-chief van het Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, een toonaangevend tijdschrift in het terrein van arbeid en gezondheid.
Sylvia van der Burg-Vermeulen
Spreker
Prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen is voorzitter van de werkgroep Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Sylvia is verzekeringsarts en werkte van 2000 tot 2014 bij UWV. Van 2006 tot 2014 werkte zij naast haar praktijkwerk als onderzoeker bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde. In 2012 promoveerde Sylvia op een participatieve werkmethode voor re-integratie van zieke uitzendkrachten en werklozen. In 2014 werd Sylvia aangesteld als directeur van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). Deze functie vervulde zij tot medio 2017, waarna zij startte als bestuurder bij de KNMG. Sinds 1 februari 2019 is Sylvia instituutsopleider verzekeringsarts bij de NSPOH. Het werk als bestuurder en instituutsopleider combineert ze met onderzoek. Sinds 2017 werkt zij als projectleider van een onderzoeksproject waarbij chronisch zieke werkenden centraal staan. Per 1 september 2019 is Sylvia benoemd tot bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel is gefinancierd door Instituut GAK.
Carel Hulshof
Spreker
Prof. dr. Carel T.J. Hulshof (1953) is bedrijfsarts. Hij was van 2011-2020 bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC (locatie AMC). Hij zet zich in voor versterking van de wetenschappelijke basis van de beroepsuitoefening van bedrijfsartsen en verkleining van de kloof tussen wetenschap en de praktijk. Ook was hij van 2004-2020 coördinator richtlijnontwikkeling bij de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Zijn onderzoek en onderwijsactiviteiten hebben vooral betrekking op: evidence-based medicine en richtlijnen in de bedrijfsgezondheidszorg, preventief medisch onderzoek, shared decision making, cognities en percepties van werkenden en gezondheidseffecten van beroepsmatige blootstelling aan trillingen. Hij is (co-)auteur van meer dan 200 wetenschappelijke artikelen in internationale en nationale peer-reviewed tijdschriften (H-index 31), naast boeken, rapporten en andere publicaties
Heike Jansen
Spreker
Heike Jansen is projectleider van de werkgroep Kennisagenda Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde. Heike is verzekeringsarts en was van 2014 tot en met 2019 werkzaam bij UWV. Zij is nadien een half jaar werkzaam geweest in de private verzekeringsgeneeskunde en is in juli 2020 overgestapt naar de bedrijfsgeneeskunde. Zij is momenteel werkzaam bij Arbodienst AMC.
De Jonge Bedrijfsarts
Sprekers
De Jonge Bedrijfsarts heeft de ambitie om een gemeenschappelijke toekomstvisie van AIOS over bedrijfsgeneeskunde uit te dragen en de stem van de AIOS te laten horen! Hiervoor werkt de De Jonge Bedrijfsarts samen met verschillende partners zoals de NVAB en het LOSGIO. Verbinding en plezier zijn hierbij essentieel!
Gijsbert van Lomwel
Directeur NVAB
Gijsbert van Lomwel, geschoold als econometrist, richt zich sinds zijn promotieonderzoek op het verbeteren van dienstverlening in de sociale zekerheid. De rode draad in zijn loopbaan is het beschikbaar en toepasbaar maken van kennis in de dagelijkse praktijk. Voordat hij april 2020 directeur werd bij de NVAB, werkte hij bij het UWV als hoofd Kenniscentrum en bij Achmea Inkomensverzekeringen als manager Strategisch Verzuimmanagement. Daar leerde hij de bedrijfsgezondheidszorg en arbodienstverlening goed kennen.
Jan Willem Peeters
Voorzitter CNN
Jan Willem Peeters werkt ruim twintig jaar als bedrijfsarts. Sinds 2010 werkt hij voor de Rijksoverheid. Hij is met name geïnteresseerd in preventie en doet dit door het ondersteunen van medewerkers en leidinggevenden in het voorkomen van klachten en ziekte. Daarnaast is hij universitair docent in het LUMC, waar hij onderwijs maakt en geeft, zowel aan geneeskundestudenten als coassistenten. Sinds 2014 is hij betrokkene bij de CNN, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter.
Tjabe Smid
Spreker
Tjabe Smid is emeritus hoogleraar arbeidsomstandigheden bij Amsterdam Public Health Research Institute, VU medisch centrum Amsterdam. Hij was daarnaast werkzaam in verschillende Safety and Health functies bij KLM, als laatste als Corporate Manager Arbeidsveiligheid. Hij is voorzitter van de richtlijncommissie Nachtwerk van de NVAB, en was en is lid van verschillende commissies van de Gezondheidsraad, waaronder de commissie Nachtwerk en Gezondheid.
Jos Verbeek
Spreker
Jos Verbeek is opgeleid als bedrijfsarts en werkte als onderzoeker op het Coronel Instituut and het Finse Instituut voor Arbeid en Gezondheid. Hij is sinds 2010 coordinating editor of the Cochrane Work group verantwoordelijk voor de publicatie en kwaliteit van Cochrane systematische reviews op het gebied van werk en gezondheid. Daarnaast is hij adviseur richtlijnprojecten bij de WHO.
Maaike de Vries
Dagvoorzitter
Dr. Maaike de Vries (1972, gezondheidswetenschapper) is eigenaar van Springh, bureau voor innovatie en strategie in de zorg. Ze is een veelgevraagd spreker/dagvoorzitter en auteur van meerdere bestsellers.