Taken

Weekindeling
Een bedrijfsarts werkt over het algemeen binnen kantooruren. Er worden geen diensten gedraaid. De bedrijfsarts werkt veel op locatie van de opdrachtgever/het bedrijf. Hierbij gaat het vooral om het contact met de patiënten/werknemers en met de werkgever (leidinggevenden, stafmedewerkers personeel & organisatie, etc.). Andere werkzaamheden kunnen op locatie van de arbodienst of thuis worden verricht. De hoeveelheid extra uren (in de avond en in het weekend) is over het algemeen zeer beperkt. Voor zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen geldt dat ze een deel van hun administratieve taken buiten kantooruren verrichten. Er zijn veel mogelijkheden om parttime te werken. Het minimum aantal uren om geregistreerd te blijven is 16 uur per week.
 
Salaris
Een ervaren bedrijfsarts die in loondienst werkt verdient (bij een fulltime dienstverband) op jaarbasis ca. 60.000 – 80.000 euro (bruto). Een fulltime dienstverband komt neer op 36-40 uur per week; er zijn geen avond- weekend- of nachtdiensten. Het inkomen van een zelfstandig gevestigd bedrijfsarts kan oplopen tot 150.000 euro (bruto) per jaar.
 
De opleidingsinstituten
  • NSPOH (Utrecht)
  • SGBO (Radboudumc, Nijmegen).
Registratie geneeskundig specialist arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde
De inschrijving in het register van geneeskundig specialisten geeft u het recht de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel 'bedrijfsarts' te voeren en u als specialist bekend te maken. Informatie over registratie-eisen, procedure etc. vindt u via deze link naar de KNMG.
 
Herregistratie specialisme arbeid en gezondheid - bedrijfsgeneeskunde
De inschrijving in een specialistenregister is maximaal vijf jaar geldig. Als op de expiratiedatum niet tot herregistratie is beslist, of als op die datum geen verzoek tot herregistratie in behandeling is, vervalt de inschrijving en wordt deze automatisch doorgehaald. 
Voor vragen over uw herregistratie kunt u contact opnemen met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) via deze link naar de KNMG-site
 
Geaccrediteerde bij- en nascholing: lijstverbindingen
De NVAB, KAMG en NVVG hebben besloten om “lijstverbindingen” aan te gaan. Dit houdt in dat geaccrediteerde bij- en nascholing, gevolgd in een ander sociaal geneeskundig specialisme, per definitie relevant wordt geacht voor alle sociaal geneeskundigen en dus voor het eigen specialisme meetelt.
Voor vragen of overleg kunt u contact opnemen met:
  • het Accreditatie Bureau Sociale Geneeskunde (ABSG) via mail of  telefoonnummer 030-6868773.
  • de KNMG Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) – Michiel Wesseling, secretaris Accreditatie Overleg, telefoonnummer: 030 2823272.

Informatie over eisen voor de herregistratie, uitstel etc. vindt u via deze link naar de KNMG.

Sinds 1 januari 2016 geldt het nieuwe besluit herregistratie-eisen voor specialisten en profielartsen van het College Geneeskundig Specialismen KNMG. In dat besluit wordt – naast de werkervaringseis – gesproken over 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevordering die in een periode van 5 jaar gevolgd moet worden. Een toelichting op de 200 uur deskundigheidsbevordering vindt u via deze link elders op onze website

Taken                                                   punten
Direct patiëntencontact 12
Poliwerk 0
Zaalwerk 0
Administratie (m.b.t. patiëntenzorg) 6
Managementtaken (vergaderen, opleiding) 7
-  Vakinhoudelijk (25 punten te verdelen)
taken                                                                 
Fysiologie 7
Anatomie 2
Farmacotherapie 1
Microbiologie 1
Labwaardes 1
Radiologie 1
Ethiek 2
(Kleine) verrichtingen 1
Samenwerking met andere medici 4
Samenwerking met paramedici 4
-  Diagnose (15 punten te verdelen)
Anamnese                                                   11
Lichamelijk onderzoek    2
Aanvullend onderzoek 2