Visitatiedocumenten

Handleiding visitatie

 

Reglement en Algemene Voorwaarden

Wil je inzage in het visitatiereglement van een vorig jaar, dan kun je dat opvragen bij visitatie@nvab-online.nl.

 

Vragenlijsten derden

In de nieuwe versie van Scorion is het niet meer mogelijk om als gevisiteerde de feedback van je cliënten van op papier ingevulde vragenlijsten over te nemen in Scorion. Je kunt alleen uitnodigingen versturen vanuit Scorion naar de e-mailadressen van cliënten (of opdrachtgevers).

Heb je toch al feedback verzameld op papier, dan kun je die voorlopig nog wel overnemen in de oude versie van Scorion. Deze mogelijkheid verdwijnt op termijn ook.