Vacature geschillencommissie RGS: specialistlid arbeid- en gezondheid

4 oktober 2021

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft een geschillencommissie voor de behandeling van geschillen van aiossen over een besluit van een opleider, opleidingsinstelling of opleidingsinstituut. De Geschillencommissie bestaat uit juristen, specialisten, profielartsen en aios. Eind oktober ontstaat een vacature voor een specialistlid arbeid en gezondheid, een bedrijfsarts. De NVAB is gevraagd een lid voor te dragen. 

Belangstelling voor de Geschillencommissie?

Wil je meehelpen om de rechten en belangen van artsen in opleiding (aiossen), van opleiders en opleidingsinstellingen, van specialisten en profielartsen te beschermen en de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen? Bekijk dan de vacature (pdf).

Geef uiterlijk 17 oktober je belangstelling door via e-mail o.v.v. ‘belangstelling vacature RGS geschillencommissie’. We nemen dan op korte termijn contact met je op.  

Over de Geschillencommissie

Wanneer een arts in opleiding het niet eens is met een besluit over zijn opleiding dat genomen is door de opleider, opleidingsinstelling of opleidingsinstituut, dan kan de aios een geschil aanhangig maken. De Geschillencommissie behandelt een geschil volgens een daartoe vastgesteld reglement.

Lees hoe dat in zijn werk gaat op www.knmg.nl