Privacy werknemers en de rol van bedrijfsartsen

18 juli 2013

Informatie over hoe om te gaan met medische gegevens wanneer iemand ziek is en werkt aan re-integratie is en blijft belangrijk. In de praktijk is het soms onduidelijk welke informatie behoort tot het medisch beroepsgeheim.

NVAB en OVAL hebben een folder uitgebracht waarin kort en bondig wordt uitgelegd welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. “Deze folder is belangrijk voor werkgevers en werknemers zodat zij kennis kunnen nemen van de regels en randvoorwaarden rond de privacy van zieke werknemers” zegt Marjolein Bastiaanssen, projectleider NVAB. “Voor bedrijfsartsen gelden de wetten en regels voor medisch beroepsgeheim en privacy. In de folder kunnen werkgevers en werknemers de kern van deze wetten en regels nalezen. Zieke werknemers kunnen er op vertrouwen dat hun gegevens niet zomaar uitgewisseld worden. Dat is een goede zaak.”

“Het is goed dat er regelgeving is om de privacy van werknemers te beschermen”, zegt Petra van de Goorbergh, directeur van OVAL. “De praktijk wijst uit dat een zieke werknemer en zijn of haar werkgever vaak al hebben overlegd of er mogelijkheden zijn om de terugkeer naar de werkplek te bespoedigen. Maar zelfs dan is het goed te weten dat de bedrijfsarts eerst met de zieke werknemer bespreekt of en zeker ook welke informatie richting werkgever gaat. Mét toestemming van de werknemer.”

Lees ook

Oktober 2013

We hebben gemerkt dat er nog vragen zijn naar aanleiding van deze folder. Zo staat er op pagina 10 (onder 'samenvatting en aandachtspunten): Is uw medewerker op uw verzoek langs geweest bij de bedrijfsarts, dan mag beperkt informatie worden uitgewisseld, dus niet over de aard en inhoud van het medische probleem. Dit geldt ook als er sprake is van ziekteverzuimbegeleiding. In een beperkt aantal  situaties (bijvoorbeeld verplichte medische keuringen, of in het kader van het ambtenarenrecht) kan uw niet-zieke werknemer in opdracht van u naar de bedrijfsarts gaan. De bedrijfsarts mag dan de noodzakelijke (niet medische) informatie aan u doorgeven. Hij moet hier wel eerst de werknemer over informeren. Wanneer uw werknemer vrijwillig naar de bedrijfsarts gaat, dan mag de bedrijfsarts u alleen informeren ná expliciete toestemming van uw werknemer.

Nieuws juli 2013 over privacyschending werknemers