Nieuws

9 juli

Dat nachtwerk kan leiden tot slaapproblemen en vermoeidheid zal niet verrassend zijn. Er kunnen echter ook andere gezondheidsproblemen optreden met serieuze gevolgen op de lange termijn. Blootstelling aan nachtwerk leidt bijvoorbeeld ook tot een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Vanwege de negatieve effecten en toename van nachtwerk bestaat binnen de beroepsgroep de wens voor een richtlijn op dit onderwerp. Maatschappelijk komt er ook steeds meer aandacht voor de gevolgen van nachtwerk. Daarom is er nu de nieuwe richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’.

9 juli

Vandaag kun je luisteren naar een nieuwe podcast voor de campagne 'De andere dokter'. In de podcast hoor je bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven – Pasmooij, en adviseur verzekeringsarts Heefan Cheung over hun drijfveren voor dit beroep.

7 juli

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

7 juli

Geen rookhokken meer met spelcomputers en geen afdakje met een asbak ernaast bij de ingang: in 2040 zijn alle organisaties rookvrij. Hoe kunnen we als bedrijfsartsen bijdragen aan een rookvrije organisatie? En hoe brengen we het onderwerp ‘stoppen met roken’ ter sprake tijdens een consult?

7 juli

Doel van het NVAB-project Rookvrije Organisatie is bedrijfsartsen te helpen roken in elk gesprek ter sprake te brengen. Dit kan al door simpelweg te vragen: ‘Rook je?’ Wanneer artsen deze vraag stellen, stopt tot 5% van de mensen.

3 juli

Een werknemer heeft inzage- en correctierecht voordat een document naar een derde gaat zoals bijvoorbeeld de werkgever. Zo wordt de werknemer in de gelegenheid gesteld om fouten in het document te herkennen en te (laten) corrigeren nog voor deze fout bij een ander terecht komt. Dit geldt ook voor de probleemanalyse.

1 juli

Per 1 juli benoemt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) dr. Frederieke Schaafsma tot bijzonder hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC, afdeling Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid.

1 juli

In december 2019 konden bedrijfsartsen laten weten hoe het gaat met de aandacht voor roken, voor het project Rookvrije Organisatie uit het Nationaal Preventie Akkoord. Bij de plannen voor het project Rookvrije Organisatie houden we rekening met deze resultaten. Bekijk de factsheet.

22 juni

De Jonge Bedrijfsarts is een jong netwerk voor aios bedrijfsgeneeskunde waar zij elkaar kunnen vinden en samen hun stem laten horen voor de toekomst van de bedrijfsarts. In maart 2020 behaalde oprichtster Lianne Schouten haar registratie als bedrijfsarts. Daarmee is zij geen aios meer en verlaat zij het bestuur van De Jonge Bedrijfsarts. Tegelijkertijd starten enkele actieve aios in het bestuur. Het was een gekke tijd om elkaar via videobellen te leren kennen in de coronacrisis, maar inmiddels is iedereen goed aan de slag.

22 juni

De leidraad casemanagement biedt bedrijfsartsen een handreiking hoe zij de samenwerking met casemanagers vorm kunnen geven. De leidraad casemanagement is eind 2019 herzien. In de najaars-ALV van dat jaar is de vraag gesteld of een casemanager zowel in opdracht van de werkgever als in opdracht van de bedrijfsarts taken mag verrichten. De NVAB heeft overleg gehad met de Autoriteit Persoonsgegevens over deze kwestie.

Pagina's

Abonneren op Nieuws