Nieuws

11 juli

Een ongezonde leefstijl kan leiden tot chronische aandoeningen. Verandering in leefstijl biedt kansen voor preventie en vermindering van klachten door chronische ziekten. Ook op de werkvloer is een gezonde leefstijl cruciaal. Het Leefstijlroer helpt bij praktisch advies aan patiënten. Om werkenden en hun werkgevers te adviseren over leefstijl kun je nu de nieuwe handreiking 'Leefstijlroer op het werk' voor bedrijfsartsen en taakgedelegeerden downloaden.

11 juli

Op donderdag 10 juli 2024 namen NVAB-voorzitter en vice-voorzitter Boyd Thijssens en Madelijn de Kleine deel aan een expertmeeting van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Octas presenteerde eind februari drie scenario’s om ons huidige, te complexe arbeidsongeschiktheidsstelsel te vereenvoudigen en meer te richten op re-integratie. Een brede vertegenwoordiging van het veld besprak het advies van Octas vanuit drie perspectieven: werkenden, werkgevers en professionals. Wat werkt dan wel en wat niet? 

10 juli

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk' combineert die informatie wel en geeft mensen met hersenletsel en hun naasten waardevolle tips en informatie.

9 juli

Onlangs publiceerde Federatie Medisch Specialisten de generieke richtlijnmodule ‘arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richt­lijnen’. De module is ontwikkeld door een multidisciplinaire projectgroep en wordt onderschreven door het hele medische veld wordt onderschreven. De richtlijnmodule geeft alle medisch specialistische, klinische zorgverleners (beperkte) handvatten om arbeidsparticipatie een plek te geven in de eigen spreekkamer.

5 juli

Per 1 januari 2025 verandert de accreditatieregeling overige deskundigheidsbevordering voor de sociale geneeskunde. In de berichten over deze wijzigingen, lees je wat er verandert. Deze keer bespreken we waarom sommige activiteiten niet (meer) voor geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in aanmerking komen.

13 juni
Deze editie van de Bedrijfsgeneeskundige Dagen verwelkomden we een recordaantal deelnemers met een mix van wetenschappelijke inzichten, inspiratie en praktische adviezen. Van de uitdagingen horende bij een groeiend aantal werkenden in combinatie met een krimpend aantal bedrijfsartsen tot het omarmen van planetaire gezondheid, het congres bood een breed scala aan onderwerpen voor de moderne bedrijfsarts. Was je er niet bij of wil je nog even terugkijken? Hieronder krijg je een impressie van de dagen in vogelvlucht.
 
11 juni

In de dagelijkse praktijk als bedrijfsarts is de kans groot dat je te maken krijgt met conflicten in de werksituatie. De NVAB-richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ benadrukt de rol van de bedrijfsarts in het vroegtijdig signaleren en het op juiste wijze begeleiden van de betrokkenen. Dit vraagt iets anders dan medische of juridische kennis. Adequaat optreden in zulke gevoelige situaties is essentieel. Voor het welzijn van de betrokkenen en met het oog op jou als bedrijfsarts zelf.

30 mei

Vandaag ontving Marjolein Bastiaanssen de Ramazziniprijs 2024 voor haar inzet voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Sinds 2014 reikt de NVAB de Ramazziniprijs uit, vertelde NVAB-bestuurslid Iris Homeijer: "In 2014 gebeurde dat nog onder toeziend oog van slechts een handjevol artsen in opleiding op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen. Nu zijn er veel nieuwe en aankomende bedrijfsartsen, die zowel online als in de zaal dit heugelijke feit meemaken. Alleen al de enorme aanwas van nieuwe collega’s is een opsteker voor de collega die genomineerd is voor de Ramazziniprijs."

30 mei

De komende periode groeien de beroepsbevolking en het aantal beschikbare bedrijfsartsen steeds verder uit elkaar. Zelfs succesvolle wervings- en opleidingsinspanningen in de voorbije jaren hebben dit niet kunnen voorkomen. Daarom sluit de beroepsgroep nu op deze realiteit aan met een nieuwe koers voor de bedrijfsgeneeskunde. Hierin maken bedrijfsartsen scherpe keuzes vanuit een heldere ambitie: van maximale betekenis zijn én blijven voor zo veel mogelijk werkenden, of die nu ziek of (nog) gezond zijn.

23 mei

Sinds 1 januari 2023 kunnen slachtoffers van ernstige beroepsziekten door blootstelling op het werk gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Deze regeling geldt nu voor longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte (CSE). Het doel van de TSB is om slachtoffers een kortere en snellere route te bieden naar erkenning van hun beroepsziekte.

Pagina's

Abonneren op Nieuws