Neem een investeringsagenda voor de zorg op in regeerakkoord (KNMG)

21 april 2021

Er moet door het komende kabinet flink worden geïnvesteerd in de zorg: met name op preventie, in zorgprofessionals en op digitalisering. Dat is de oproep van de Agenda voor de Zorg aan het nieuwe kabinet. Flinke investeringen zijn hard nodig: door de vergrijzing, bevolkingsgroei en nieuwe behandelmethoden neemt het beroep op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af.

In de brief geeft de KNMG, samen met andere Agenda voor de Zorg partijen, aan hoe deze investeringen vorm moeten krijgen. ‘We roepen onder andere op om tot een brede preventiestrategie op de lange termijn te komen’, aldus KNMG voorzitter René Héman. ‘En verantwoordelijkheden duidelijker te beleggen in wetgeving.’

Bij de Agenda voor de Zorg is een breed scala aan zorgpartijen vertegenwoordigd. Behalve de KNMG zitten ook aan tafel: ActiZ, GGD GHOR, Ieder(in), Ineen, KBO-PCOB, KNOV, Federatie Medisch Specialisten, De Nederlandse GGZ, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VGN en V&VN.

Lees hier de brief.