Dankwoord Kees van Vliet

7 januari 2021

Beste collega’s,

Om te beginnen wens ik jullie, en allen die jullie lief zijn, natuurlijk alle goeds en gezondheid toe in het nieuwe jaar. 2021 is alweer een week oud als ik dit stukje schrijf. De eerste vaccinaties (ik kan nog niet wennen aan het woord “prikken”) tegen COVID-19 zijn uitgevoerd. En de gebeurtenissen in Washington hebben ons weer laten beseffen welke chaos verkeerde woorden teweeg kunnen brengen. Maar gelukkig zijn er ook goede woorden.

Met heel veel genoegen denk ik terug aan het afscheidssymposium dat 10 december ter gelegenheid van mijn afscheid als directeur NVAB werd georganiseerd. Vooraf had ik wel mijn twijfels over de vorm (livestream), want afscheid nemen zonder de mensen te zien waar je afscheid van neemt is natuurlijk vreemd, een beetje surrealistisch. Maar ik voelde ter plekke toch grote verbondenheid met alle “kijkers”. Dank voor alle mooie woorden, ook in de chat. Jullie bijdragen aan het Liber Amicorum brachten ook veel herinneringen naar boven. Ik ga jullie zeker missen! Dank ook aan bestuur en bureau die het symposium hebben georganiseerd. Ik voel mij natuurlijk zeer vereerd met de toekenning van het erelidmaatschap. Dat is voor mij ook een extra aanmoediging om het wel en wee van de NVAB positief (en waar nodig kritisch :-)) te blijven volgen.

Tenslotte ook een woord van dank aan de sprekers die het thema “bedrijfsarts 2040” vanuit verschillende perspectieven hebben belicht. Er waren de nodig overeenkomsten in toekomstvisie waarbij meer aandacht voor preventie, en toegang tot de bedrijfsarts voor alle (potentieel) werkenden vaak werden genoemd. Tussen toekomstdroom en werkelijkheid staan echter “wetten in de weg en praktische bezwaren” (citaat uit het gedicht “Het huwelijk” van Willem Elsschot). Er is dus nog een lange weg te gaan. Ik wens de NVAB veel wijsheid, moed, daadkracht en inspiratie toe om die weg te gaan. In het belang van ons vakgebied, maar vooral ook in het belang van alle (potentieel) werkenden in Nederland.

Het ga jullie goed. En hopelijk tot ziens/horen!

Kees van Vliet