Coulanceregeling CGS/RGS; financiële afhandeling visitatie

21 oktober 2020

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

Welke gevolgen heeft dit voor de kosten die u betaalt aan de NVAB voor de visitatie?

Hiervoor wordt de volgende regeling aangehouden (die gezien kan worden als een verbijzondering en versoepeling van de Algemene Voorwaarden voor visitatie).

In de Algemene Voorwaarden betekent annuleren binnen 3 maanden geen restitutie van betaalde kosten. Dat vinden we niet passend in het licht van de bijzondere omstandigheden en omdat in veel gevallen nog niet alle kosten door ons gemaakt zijn. Onze lijn is dat bij annulering de bedrijfsarts alleen de kosten vergoedt die reeds gemaakt zijn door ons.

Dit betekent dat bij het annuleren van de visitatie met beroep op de dispensatie de volgende lijn wordt aangehouden:

1. Annulering meer dan 3 maanden voor de geplande visitatiedatum: geen kosten
Toelichting: als een groep/individu meer dan 3 maanden voor de geplande visitatiedatum de visitatie annuleert met de melding dat een beroep wordt gedaan op de coulanceregeling RGS worden er geen kosten in rekening gebracht. Reeds betaalde kosten zullen worden gerestitueerd.

2. Annulering tussen 3 maanden – 6 weken voor de geplande visitatiedatum: € 800,- p.p. Toelichting: als een groep/individu binnen 3 maanden - 6 weken voor de visitatiedatum de visitatie annuleert met de melding dat een beroep wordt gedaan op de coulanceregeling RGS, wordt € 800,- p.p. in rekening gebracht (ter voldoening van de door de NVAB reeds gemaakte kosten). 

3. Annulering binnen 6 weken voor de geplande visitatiedatum: de volledige kosten blijven verschuldigd
Toelichting: als een groep/individu binnen 6 weken voor de visitatiedatum de visitatie annuleert met de melding dat een beroep wordt gedaan op de coulanceregeling RGS, worden de volledige kosten p.p. in rekening gebracht. Dit omdat 6 weken voor aanvang het bureau alles al in gang heeft gezet en de visitatoren niet meer geannuleerd kunnen worden.

Kortom, wilt u een beroep doen op de coulanceregeling van het CGS, dan is het in uw eigen belang om de visitatie tijdig te annuleren bij de NVAB. U kunt dit eenvoudig doen door een bericht te sturen aan visitatie@nvab-online.nl.