Carel Hulshof erelid NVAB

2 april 2021

Voluit heet hij emeritus-hoogleraar professor doctor C.T.J. Hulshof. Kortweg: Carel. Jarenlang liep hij door de gangen van de NVAB. Als projectleider en later coördinator richtlijnen en als de eerste bijzonder hoogleraar op de NVAB-leerstoel arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. In mei 2020 ging hij met emeritaat. In de afgelopen jaren zette hij zich voortdurend in voor het verstevigen van de wetenschappelijke basis van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en het leggen van de verbinding tussen praktijk en wetenschap, één van zijn drijfveren en grote bijdragen aan het vakgebied.

Vanwege zijn onvermoeibare inzet voor de bedrijfsgeneeskunde kende de algemene ledenvergadering van de NVAB Carel Hulshof 1 april 2021 het erelidmaatschap toe. NVAB Voorzitter Gertjan Beens beschrijft in vogelvlucht de rijke loopbaan van Carel in het bedrijfsgeneeskundig veld.

Met de start in 1979 als bedrijfsarts bij de toenmalige BGD, regio Nijmegen. Hij promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. Hij ging publiceren en is daar nooit meer mee opgehouden, met als gevolg een imposante lijst met bijdragen aan nationale en internationale peer-reviewed tijdschriften, boekbijdragen, rapporten, blogs enzovoort.

Mogelijk minder bekend is dat Nederland onder de leiding van Carel een toonaangevende positie in de wereld heeft gekregen op het gebied van academisering en richtlijnontwikkeling voor bedrijfsartsen. Hij heeft daarvoor het gedachtengoed van richtlijnontwikkeling internationaal uitgedragen, bij het Guidelines International Network. Ook onderhield hij veel buitenlandse betrekkingen, bv. op het ICOH-wereldcongres.

De vereniging is Carel veel dank verschuldigd voor deze bijzondere staat van dienst met zoveel opbrengsten voor ons vak.

Zie ook

In zijn oratie ‘Blijven zagen’ in 2012 ging hij in op ontwikkelingen in de wetenschap en de praktijk van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en gaf hij zijn plannen voor de leerstoel weer. In zijn afscheidsrede bij de BG-dag op 2 november 2020 blikte hij zowel terug als vooruit en gaf hij aan waarom het ook voor de komende tijd belangrijk is te blijven zagen.