Bedrijfsarts gezocht voor advisering open kennisdossier

10 februari 2021

Vanuit het Trimbos-instituut zijn we -samen met het ministerie van VWS - gestart met de ontwikkeling van een Hulpwijzer voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg, als één van maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het rapport van de Commissie De Winter. Doel van de hulpwijzer is om slachtoffers, hun naasten en professionals (o.a. verwijzers) informatie te bieden over passend hulpaanbod en om slachtoffers te begeleiden op hun weg hier naartoe.

De Hulpwijzer wordt ontsloten via een website waarvoor we diverse content ontwikkelen, waaronder een open kennisdossier voor professionals in de eerste lijn (huisartsen, bedrijfsartsen, sociaal werkers, wijkverpleegkundigen). Om het kennisdossier zoveel mogelijk toe te spitsen op de vragen van professionals zoeken we een bedrijfsarts die wil meedenken over de opzet en inhoud van dit dossier. De tijdsinvestering hiervoor is ongeveer 1,5 tot 2 uur.

Heeft u interesse hiervoor, dan kunt u contact opnemen met Nicole van Erp, nerp@trimbos.nl.