Nieuws

19 juli

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in samenwerking met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) de coulanceregeling herregistratie verruimd. Door de nieuwe regeling kunnen geneeskundig specialisten en profielartsen in aanmerking komen voor een vermindering van maximaal 66 uren deskundigheidsbevordering. Het gaat om een korting van 3 uur per maand over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021.  

15 juli

Na het versoepelen van de coronamaatregelen op 26 juni zijn de besmettingscijfers drastisch gestegen. Het advies dat tijdens de lockdown was ingesteld ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ is opnieuw van kracht. Maar goede zorg, advies of oordeelsvorming kan met regelmaat niet zonder face-to-face contact. Mocht een spreekuur op afstand niet geschikt zijn, dan is een fysiek spreekuurcontact mogelijk, mits dat veilig gebeurt.

7 juli

Het ministerie van VWS laat, in het kader van de toekomstbestendigheid van de Wet BIG, onderzoek uitvoeren naar het bevorderen van de lerende werking van het tuchtrecht. Dat komt op het juiste moment: ook een peiling onder het KNMG Artsenpanel laat zien dat dit beter kan.

7 juli

De vereniging ELMA beheert een collectie antieke medische boeken. Om deze geschiedenis met meer geïnteresseerden te kunnen delen, wil ELMA verbreden tot een multidisciplinaire vereniging. In september is hiervoor een oprichtingsvergadering.

6 juli

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

29 juni

Meer focus op preventie, structureel aandacht voor de factor arbeid in reguliere zorg en verbetering van de naleving van wet- en regelgeving. Dit zijn drie van de zeven hoofdlijnen die het ministerie van SZW beschrijft in de hoofdlijnennota Arbovisie 2040

17 juni

Het jaar 2020 gaat bij iedereen de boeken in als het coronajaar. Het heeft onze beroepsgroep voor nieuwe uitdagingen gesteld, onder meer door het vele thuiswerken, veilig op locatie werken en onvoorspelbaar herstelbeloop na COVID-19. In het NVAB-jaarverslag 2020 lees je wat allemaal nog meer is gerealiseerd en opgestart in 2020.

17 juni

Woensdag 16 juni was voorzitter Gertjan Beens te gast bij Radio 1. Aanleiding waren de opmerkingen die Wopke Hoekstra in een Zoom-vergadering met honderden CDA-leden maakte over de gezondheidstoestand van Pieter Omtzigt. Mag een leidinggevende naar details vragen over het ziekteverloop van een werknemer met andere collega's?

16 juni

Van 21 tot en met 25 juni is het voor de 7e keer de Week van de RI&E, georganiseerd door het Steunpunt RI&E. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt, ook kleine bedrijven, om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en maatregelen te nemen. 

15 juni

PERSBERICHT 

Rookvrij worden in de praktijk 
Podcast: Koninklijke Peijnenburg BV over de route naar rookvrij 

Pagina's

Abonneren op Nieuws