Arbeidsgerichte medische zorg is ook arbocuratieve samenwerking

24 februari 2021

Er is toenemende aandacht voor arbeid binnen de revalidatiegeneeskunde. Bedrijfsartsen verwijzen bij complexe problematiek graag door naar centra die arbeidsrevalidatie aanbieden. Ook wordt in enkele academische ziekenhuizen meer gebruik gemaakt van bedrijfsartsen met specifieke medische expertise voor advisering over werk en participatie. De samenwerking en afstemming op grotere schaal tussen behandelende artsen en bedrijfsartsen kan wel nog veel beter, vooral als er nog geen uitval voor het werk is. Het Nederlandse tijdschrijft voor revalidatie geneeskunde besteedde daar in de februari editie veel aandacht aan. Onder andere onze bijzonder hoogleraar Frederieke Schaafsma werkte hieraan mee.

Frederieke schreef: ‘In de revalidatiegeneeskunde is er van oudsher al veel aandacht voor participatie. Arbeidsgerichte medische zorg is voor de revalidatiegeneeskunde daarom een logische stap." 

Lees hier het hele artikel! Op pagina 26 gaat Frederieke uitgebreid in op de arbocuratieve samenwerking.