Webinar Lage SEP: dubbel belast?!

Over risico van roken en gevaarlijke stoffen bij mensen in een lage sociaal economische positie
Datum: 
maandag, 17 mei, 2021 - 19:00
Einddatum: 
maandag, 17 mei, 2021 - 20:00
Locatie: 
OnlineSeminar
Accreditatie status: 
aangevraagd

Op dit moment rookt in Nederland nog ongeveer 20% van de volwassenen. Maar rokers zijn niet gelijk verdeeld over alle groepen in de samenleving. Bij mensen met een lagere sociaaleconomische posititie (SEP) rookt maar liefst 1 op de 3. Daarnaast weten we dat veel van deze mensen werken in bedrijven en bedrijfstakken waar de gezondheidsbelasting door gevaarlijke stoffen en biologische agentia, bijvoorbeeld het coronavirus, op het werk bovengemiddeld is. Denk aan de metaal, de bouw, de agrarische sector, de voedingsindustrie, transport en logistiek, de chemie. Zo verzwaren roken en de gevaarlijke stoffen samen de ziektelast van Nederlanders. Wat kunnen we daaraan doen? 

Tijdens het webinar ‘Lage SEP: dubbel belast?!’ op 17 mei 2021 gaan we aan de slag om deze dubbele belasting te herkennen, erkennen en verkennen. 

Nu aanmelden

Voor wie

Omdat multidisciplinaire samenwerking ook op dit onderwerp essentieel is, richt het webinar zich op HR-, KAM- en preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arbeidshygienisten, huisartsen en POH-medewerkers. Deel dit webinar ook met deze collega's uit jouw netwerk! Andere disciplines zijn van harte welkom.

Sprekers

  • Esther Croes, arts-epidemioloog Tabaksontmoediging bij Trimbos 
  • Marieke Helmus, strategisch adviseur Rookvrij! bij Pharos en verslavingsarts KNMG
  • Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde NVAB
  • Hans Dam, bedrijfsarts en projectleider NVAB-project Rookvrije Organisatie

Direct aanmelden

www.rookvrijwerken.nlHet thema ‘lage SEP en dubbele belasting’ komt voort uit het project Rookvrije Organisatie van de NVAB. Dat is een project in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord van het Ministerie van VWS. Een van de doelen van het NPA is dat in 2040 minder dan 5% van de volwassen rookt. Op dit moment rookt in Nederland ongeveer 20% van de volwassenen. Wil je meer praktische tips en ervaringen uit het veld? Kijk dan zeker op de wegwijzer Rookvrij! Werkt beter op www.rookvrijwerken.nl. 
Meer over het project: www.nvab-online.nl/rookvrijeorganisatie