Aanmelden lidmaatschap NVAB

De NVAB kent een gewoon en een buitengewoon lidmaatschap. Voor een gewoon lidmaatschap komen geregistreerde bedrijfsartsen en artsen in opleiding tot bedrijfsarts in aanmerking. De overige kandidaatleden/artsen kunnen buitengewoon lid worden. Aan het NVAB-lidmaatschap is ook het KNMG-lidmaatschap gekoppeld (waarvoor een afdracht verschuldigd is).