6. Kring Noord

Voorzitter
Geert Koster, info@quintusfive.com

Bestuursleden
Geert Koster, Hijlke Terpstra, Bas Sorgdrager, Mannie Oostra, Jan Herman Scheffer, Jan Stoffers, André Smith en Nina Wink

Secretariaat
jmwsibon@telfort.nl

Het bestuur blijft zoeken naar uitbreiding, collega’s met belangstelling voor bestuurlijke activiteiten zijn van harte welkom!!


Jaarverslag 2019


Kringbijeenkomst 6 april 2017

Presentaties


Kringbijeenkomst 14 april 2016

Presentaties

Achtergrondinformatie


Presentatie en nieuwjaarswens 2016 van het kringbestuur Noord


De kring Noord streeft ernaar twee nascholingen per jaar organiseren. Een nascholing in het voorjaar georganiseerd door de nascholingscommissie Noord en een nascholing in het najaar georganiseerd door het kringbestuur.

16 april 2015 vond de geaccrediteerde nascholing voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen met als titel "Evenwichtig en dynamisch omgaan met disbalans". 

Hier kunt u de verschillende presentaties downloaden.

In samenwerking met het UWV heeft het kringbestuur noord in de priode eind 2014/begin 2015 in de 3 Noordelijke provincies een 3-tal bijeenkomsten georganiseerd waarbij verzekeringsartsen en bedrijfsartsen de procedure rond de WIA aanvraag met elkaar bespreken onder de titel WIA aanvraag de medische motivering. Het doel was verbetering van de werkverhouding en het begrip voor elkaars positie bij de beoordelingen van het RIV te krijgen. De bijeenkomsten werden door de deelnemende verzekerings- en bedrijfsartsen enthousiast ontvangen.

 

19 juni 2014 vond een nascholing in kleine kring plaats georganiseerd door het kringbestuur in samenwerking met Het Behouden Huys te Haren. Onderwerp Kanker en Werk.

De nascholingscommissie van de NVAB Kring Noord organiseerde op donderdag 10 april 2014 een interessante geaccrediteerde nascholing voor bedrijfsartsen. Titel: "Komt een vrouw/man bij de bedrijfsarts (m/v)" over genderbewuste bedrijfsgezondheidszorg.

13 november 2013 vond een nascholing in kleine kring plaats, georganiseerd door het kringbestuur in samenwerking met de vakgroepen orthepedie en revalidatiegeneeskunde van het UMCG "Onderste extremiteit, het fundament: wat als het aan “slijtage” onderhevig is?".

18 april 2013 vond de regionale nascholing van de nascholingscommissie van de NVAB Kring Noord plaats. Titel Healty Ageing at Work.
Hier kunt u de verschillende presentaties downloaden.

23 april 2009 is bij de jaarlijkse nascholing van de kring Noord de Hein Post Uiterweer penning uitgereikt aan collega Arjen Nijboer voor zijn bijdrage aan de nascholing van 14-10-2006 met als titel: Bedrijfsarts en Lifestyle.


Het bestuur daagt u als collega’s uit om u aan te melden als spreker op een van onze nascholingen.

Wij zijn op zoek naar collega's die iets willen schrijven over hun professionele belevenissen. Hun bijdrage zullen wij aanbieden aan de redactie van het tijdschrift van de KNMG-kring Noord 'Onder Dokters' en plaatsen deze eventueel ook op deze webpagina.

Op deze pagina van de kring Noord proberen we u op de hoogte te houden van de relevante ontwikkelingen binnen ons vakgebied in Noord Nederland.

Relevante links naar andere opleidingen en scholingen in de regio en onze plannen voor de regio.

Wij focussen op samenwerking in de regio, waarbij de brede uitoefening van het vak centraal staat. We willen helpen bij het creëren van nieuwe kansen!

Jaarplan/projecten voor 2015/2016: nog in ontwerp/bespreking

 

Links naar onderwijs/nascholing programma’s die wij van harte aanbevelen
www.acag.nl
www.wenckebachinstituut.nl
www.studiekringnoord.nl

Het UMCG geeft regelmatig een nieuwsbrief voor verwijzers uit.
Info via: verwijzerscontact@rvb.umcg.nl