Publicaties

Naast richtlijnen, leidraden en kennisdocumenten publiceert de NVAB ook rapporten en artikelen. Die publicaties vindt u hier.

Rapporten

Artikelen

 • Buijs PC, Weel ANH, Nauta NP, Anema HR, Schoonheim PL, Helsloot RSM. Teaching general practitioners and occupational physicians to cooperate: Joint training to provide better care for European workers. (2009) European Journal of General Practice, 15 (3) pp. 125-127.
 • Hoenen JAHJ, Hulshof CTJ, Burgers JS. Bruikbaarheid van het AGREE-instrument voor kwaliteitsbeoordeling van arbokennisproducten. TBV 2007;15:9-15.
 • Hulshof C, Hoenen J. Evidence-based practice guidelines in OHS: Are they AGREE-able? Ind Health 2007;45:26-31.
 • Hulshof C, Hoenen J. Evidence-based practice guidelines in OHS: Are they AGREE-able? In: Muto T, Higashi T, Verbeek J. (ed).
 • Hulshof C . Evidence-Based Occupational Health. Proceedings of the International Congress on Occupational Health Services held in Utsunomiya City, Japan 1-3 December 005. Elsevier International Congress Series 2006;1 9 :7-11.
 • Hulshof CTJ. Working for a healthier tomorrow (Editorial). Occup Environ Med 2009;66:1-2.
 • Hulshof CTJ, Verbeek JHAM, Sluiter JK. Evidence-based inhoud van het PMO: de informatiestrategie van bedrijfsartsen. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2009;17(2):72-5.
 • Hulshof CTJ, Sluiter JK. Screening bij werknemers. Bijblijven. Tijdschrift Praktische Huisartsgeneeskunde 2009-7 (Bevolkingsonderzoeken):63-68.
 • Hulshof C, Weel A, Dreesens D, Madan I. Work and Health in clinical guidelines. Acta Médica Portuguesa 2009;22:94 (Abstract 6th International G-I-N Conference, Lissabon, November 1-4 2009).
 • Hulshof CTJ, Sluiter JK. Algemene vragenlijsten zijn bij de aanstellingskeuring niet toegestaan. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2011;19(4):164-7.
 • Hulshof C. Guidelines in Occupational Medicine. Abstract Book: 23-24. 8th International GIN Conference ‘Linking Evidence, Policy, and Practice’, Seoul, August 28-31, 2011
 • Hulshof C, Bruinvels D, Verbeek J. Testing of draft guidelines as a form of pilot implementation. Abstract Book: 97. 8th International GIN Conference ‘Linking Evidence, Policy, and Practice’, Seoul, August 28-31, 2011.
 • Jong H de, Nauta AP, Nelissen M. ‘Werken is gezond’. Verslag in H&W 2007 (50) nr 7: 79.
 • Kramer E, Nauta AP. De multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom. TBV 17 (2009): 120-121.
 • Maas JJ, Weel ANH. Influenzapandemie: mogelijkheden voor preventie en profylaxe. TBV 16 (2008): 62-67.
 • Maas JJ, Weel ANH. Influenzapandemie: rol van bedrijfsarts en arbodienst. TBV 16 (2008): 68-72.
 • Molen HF van der, Sluiter JK, Hulshof CTJ, van Duivenbooden JC, Vink P, Frings-Dresen MHW. Hoe implementeer je medische adviezen? TBV 2007;15(10): 454-8.
 • Nauta AP, Manders JHM, Hulshof CTJ. Dilemma voor de bedrijfsarts: Kun je met zo’n‘schraal contract’ wel volgens de richtlijn werken? TBV 2007;15:168-171.
 • Nauta AP, Nelissen M, Hemke J. Bedrijfsartsen in eerste lijn blijken succesvol. VAMP (tijdschrift van de VNVA) 35 (sept 2007): 10-12.
 • Nauta AP, Manders JHM, Hulshof CTJ. Dilemma voor de bedrijfsarts: Kun je met zo’n ‘schraal contract’ wel volgens de richtlijn werken? TBV 2007;15:168-171.
 • Nauta AP, Manders JHM. Informatiebrieven voor de werknemer. [Voor de praktijk] TBV 2007; 15: 208-210.
 • Nauta AP, Manders JHM, Hulshof CTJ. Werken met professionele richtlijnen. Ervaringen uit de bedrijfsgezondheidszorg. Psychopraxis 2007; 9: 60-65.
 • Nauta AP. Reactie op Kwaliteit van de verzuimbegeleiding bij werknemers met lage rugklachten. [Lezersforum] TBV 2006; 1 : 195.
 • Nauta AP, Engels J. Combineren van verschillende visies leidt tot meer integrale kijk op arbocuratieve samenwerking. Tijdschr Gezondheidswet 2006; 8 : 1 1-1.
 • Nauta AP, Manders JHM, Hulshof CTJ, Duijn JCM, van Vliet C. Implementatie van NVAB-richtlijnen. Stand van zaken en actiepunten. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2006;1 : 66- 67.
 • Nauta AP, Manders JHM, Hulshof CTJ, Duijn JCM, Vliet C van. Implementatie van NVAB-richtlijnen. Stand van zaken en actiepunten. [Signaal] TBV 2006; 1 : 66- 67.
 • Nauta AP, Weel ANH, Overzier PM, Von Grumbkow J. The effects of a joint vocational training programme for GP- and OHP trainees. Medical Education 2006; 0: 980-986.
 • Nauta Noks, Manders Jos, Weel André. De bedrijfsarts in de eerste lijn. In: Van der Gulden JWJ, Nauta AP [ed]. Naar een betere zorg voor zieke werknemers. Afstemmen van behandeling en werkhervatting. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Nauta AP (red). De multidisciplinaire richtlijn Ketenzorg COPD. TBV 17 (2009): 26-28.
 • Nauta AP (red). De multidisciplinaire richtlijn Schildklierfunctiestoornissen. TBV 17 (2009): 213- 215.
 • Nauta AP, Wege GE van de, Weel ANH, Faas WA. De bedrijfs- of verzekeringsarts als samenwerkingspartner. Tijdschrift Re-habilitatie, juni 2009: 34-41.
 • Overzier PM, Nauta AP, Methorst GJ. Verwijzen naar een psycholoog bij psychische klachten. TBV 2006;1 : 78- 81.
 • Dirk Paardekoper, Noks Nauta, Walter Zwaard. Een vies klusje. Ethiek voor arbo-professionals (3) ARBO 2009 nr 5: 40-43.
 • Jan Popma en Noks Nauta. Is er een dokter in de zaal? Beroepsziekten: afstand bedrijfsarts tot werkvloer moet kleiner. ARBO november 2009: 14-16.
 • Rhebergen MD, Lenderink AF, van Dijk FJ, Hulshof CT. An online expert network for high quality information on occupational safety and health: cross-sectional study of user satisfaction and impact. BMC Med Inform Decis Mak 2011 Nov 23;11(1):72.
 • Rhebergen MD, Lenderink AF, van Dijk FJ, Hulshof CT. Can online networks provide quality answers to questions about occupational safety and health? Occup Environ Med 2012; 69:347-353.
 • Rhebergen MDF, Lenderink AF, van Dijk FJH, Hulshof CTJ. Do Dutch Workers seek and find Information on Occupational Safety and Health? Amer J Ind Med 2011 Oct 24. doi: 10.1002/ajim.21019. [Epub ahead of print]
 • Schaafsma F, Hulshof C. Questions arising from practice. In: Verbeek J, van Dijk F (ed). A practical guide for the use of research information to improve the quality of occupational health practice. Geneva, WHO. Protecting Workers’ Health Series No. 7. 2006. (ISBN 9 159 33).
 • Schaafsma F, Hugenholtz N, de Boer A, Smits P, Hulshof C, van Dijk F. Enhancing evidence-based advice of occupational health physicians. Scand J Work Environ Health 2007;33(5):368-78.
 • Schaafsma FG, Hugenholtz NIR, de Boer AG, Hulshof CTJ, van Dijk FJH. Stimuleren van evidence-based werken in de bedrijfsgeneeskundige praktijk. TBV 2007;15(9):389-95.
 • Sluiter J, Hulshof C. Beroepsspecifiek PMO en aanstellingskeuring voor rijdend personeel in de ambulancesector ingesteld. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2011;19(6): 245-8.
 • Valk M, van den Broek-Porsius LD, Hulshof CTJ, van Rooy GBGJ, Rooyackers JM. Arbocuratieve samenwerking tussen longarts en bedrijfsarts. TBV 2007;15:254-258.
 • Sluiter JK, Hulshof CTJ. Onderscheid op grond van fysieke belastbaarheid voor de arbeid. In: Forder CJ (red). Oordelen bundel 2010. Gelijke behandeling: oordelen en commentaar. Nijmegen, Wolf Legal Publishers 2011: 325-333 (ISBN 978-90-5850-668-9).
 • Sorgdrager B, Nauta N. Stilte in 18 stappen. Nieuwe richtlijn moet lawaaischade beperken. ARBO. 2006; nr 1 : 7- 9.
 • Verhoeven ACLPJ, Nauta AP. De multidisciplinaire richtlijn Complex regionaal pijnsyndroom type I (CRPS-1) TBV 16 (2008): 350-352.
 • Verweij LM, Proper KI, Weel ANH, Hulshof CTJ, van Mechelen W. Design of the Balance@Work project: systematic development, evaluation and implementation of an occupational health guideline aimed at the prevention of weight gain among employees. BMC Public Health 2009;9:461.
 • Verweij LM, Proper KI, Hulshof CT, van Mechelen W. Process evaluation of an occupational health guideline aimed at preventing weight gain among employees. J Occup Environ Med 2011;53(7):722-9.
 • Weel ANH, Werven-Bruijne FA van. Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO): vrijwillig en vrijblijvend voor de werknemer? TBV 16 (2008): 16-20.
 • Visser DN, Nauta AP. De multidisciplinaire richtlijn Obstructieve slaapapneusyndroom. TBV 16 (2008): 405-407.
 • Weel André. Trap niet in de testbatterij. Arbo 2008; 1/2: 20-22.
 • Weel ANH. Pandemie: alarmfase drie. Redactioneel. TBV 16 (2008): 16: 50.
 • Weel ANH. Ambitieuze bedrijfsarts gevraagd. Praktijkperikel. TBV 16 (2008): 118.
 • Weel ANH. Verlengde of afgehakte arm? Praktijkperikel. TBV 16 (2008): 173.
 • Weel André. Het kan verkeren. Praktijkperikel. TBV 16 (2008): 16: 246.
 • Weel ANH. Van evidence naar excellence, een kleine stap? TBV 16 (2008): 263-264.
 • Weel André NH. Workers’ Health Surveillance in Europe: strengths and weaknesses, opportunities and threats. OSH Research Brief 2008; 11(July), 48-53.
 • Weel ANH, Zanten-Przybysz van I, Kruysbergen van RGPM. Werken na kanker: werknemers tevreden? Redactioneel. TBV 16 (2008): 278.
 • Weel ANH, Hulshof CTJ. La France et l’Étranger. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2009;17(1):34-5.
 • Weel ANH. Visitatie: de gunst van de twijfel. Redactioneel. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 138.44
 • Weel ANH, Vliet C van. Inspectie: preventief medisch onderzoek van werkenden (PMO) valt onder Wet bevolkingsonderzoek. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 161-164.
 • Weel ANH. Verhogen lifestyle interventies de productiviteit van werknemers? Referaat. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 263.
 • Weel ANH. Arbokennis is nu ontsloten. Congresverslag. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 422-424.
 • Weel ANH. Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Verzekeringsgeneeskundig protocol: dwingend voorschrift of hulpmiddel? Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 451-452.
 • Weel ANH. Taakeisen en regelmogelijkheden beïnvloeden slaapkwaliteit en vermoeidheid. Referaat. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 466-467.
 • Weel ANH. Meer health checkups, minder zorgkosten? Referaat. Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2009; 17: 468.
 • Weel A, Hulshof C. Strijdige regelgeving bij medische keuringen. 2. Commentaar.Gezamenlijke aanpak is nodig. Tijdschr voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneesk 2011;19(6): 265-6
 • Zanten-Przybysz van I, Nauta AP, Sandbrink R. Partnergeweld. Wat te doen als het slachtoffer problemen krijgt op het werk. [Voor de praktijk] TBV 17 (2009): 250- 254.
 • Zanten-Przybysz van I, Nauta AP. Weel ANH. Twijfel aan de duurzaamheid van het herstel: herstelmelding of niet. TBV 16 (2008): 113-118.