Richtlijnen van derden

  • ... met aandacht voor de gezondheid van werkenden

Voor het effectief opnemen van ‘de factor arbeid' (aandacht voor de gezondheid van werkenden) dienen richtlijnontwikkelaars de Blauwdruk Participeren en Functioneren: leidraad voor het effectief opnemen van 'participeren en functioneren in werk' in richtlijnen (VGI, NVAB, CBO 2010) te hanteren.

Voor het vormgeven van de 'factor arbeid' zijn NVAB-vertegenwoordigers betrokken (geweest) bij de ontwikkeling van de volgende multidisciplinaire richtlijnen (in alfabetische volgorde):