Beroep

De bedrijfsarts fungeert als een spin in het web. Een werknemer wordt ziek of heeft klachten en gaat dan naar de huisarts om van de klacht af te komen. De bedrijfsarts kijkt breder: wie is deze persoon, waarom heeft hij of zij deze klacht op dit moment, wat is de relatie met het werk, is hij/zij nog wel in staat om te werken, nu en ook in de toekomst, moeten er zaken in het werk aangepast worden, etcetera. Daarnaast doet de bedrijfsarts ook regelmatig onderzoek om gezondheidsrisico’s op de werkplek te herkennen en beoordelen. Door deze risico’s vroegtijdig op het spoor te komen, kan men maatregelen treffen, waardoor nadelige gezondheidseffecten voorkómen kunnen worden. Bovendien leer je zo het bedrijf en de functies van de werknemers goed kennen.

De bedrijfsarts kijkt dus naar de persoon, maar ook naar de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen en geeft daarover advies. Alles met het doel om werknemers gezond te houden en/of te krijgen. Het is een veelzijdig vak, waarin je zowel preventief en curatief bezig bent. Evidence-based richtlijnen vormen de basis voor het professioneel handelen.

Bedrijfsartsen zijn veelal werkzaam bij interne en externe arbodiensten, ca. 70% van de bedrijfsartsen is in loondienst. Het beroep wordt in toenemende mate ook uitgeoefend door zelfstandig gevestigden, ca. 30% van de beroepsgroep is als zzp'er werkzaam. Een kleine groep bedrijfsartsen specialiseert zich verder tot klinisch arbeidsgeneeskundige (werkzaam binnen een ziekenhuis).

De titel bedrijfsarts

De titel bedrijfsarts is wettelijk voorbehouden aan BIG-geregistreerde medisch specialisten die na hun opleiding tot basisarts speciaal zijn opgeleid op het gebied van arbeid en gezondheid.

Competenties

De bedrijfsarts heeft een uitgebreide kennis van psychische en fysieke aandoeningen en van behandelmogelijkheden. Daarnaast heeft de bedrijfsarts verstand van sociale wetgeving en kan het krachtenspel in organisaties goed doorgronden. Bovenal is een bedrijfsarts communicatief sterk en een goede adviseur. De competenties waarop het meeste een beroep wordt gedaan zijn die van medisch expert, communicator, samenwerker en organisator.