Nieuws

12 februari

De SER stelde begin dit jaar een interne notitie op over de uitgangspunten en elementen voor de toekomst van de  arbeidsgerelateerde zorg. Deze notitie lekte afgelopen weekend uit en leidde tot publicaties in het Financieel Dagblad en de NRC. Volgens de NVAB roepen de uitgangspunten van de SER nog veel vragen op en bieden ze geen oplossing voor de problemen in het huidige systeem.

16 oktober

Arbeidsgerelateerde gezondheidszorg moet op hoog niveau blijven ten dienste van de gezondheid van werkenden en van de concurrentiekracht van het land. Daarvoor zijn gespecialiseerde artsen nodig die de linking pin kunnen zijn tussen de hoogwaardige curatieve zorg die ons land kent en het bedrijfsleven.

18 juli

Informatie over hoe om te gaan met medische gegevens wanneer iemand ziek is en werkt aan re-integratie is en blijft belangrijk. In de praktijk is het soms onduidelijk welke informatie behoort tot het medisch beroepsgeheim.

NVAB en OVAL hebben een folder uitgebracht waarin kort en bondig wordt uitgelegd welke informatie voor werkgever en werknemer beschikbaar is en wat de rol is van bijvoorbeeld de bedrijfsarts.

1 november

Jurriaan Penders volgt Pieter Rodenburg op als voorzitter van de NVAB. Penders leverde de afgelopen drie jaar als bestuurslid reeds een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en profilering van de NVAB. De Algemene Ledenvergadering heeft hem vandaag als voorzitter benoemd.

Pagina's

Abonneren op Nieuws